اخبار

تور مشهد به صورت هوایی 1403
تور مشهد به صورت هوایی 1403

آخرین تور های مشهد با هواپیما

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت به صورت هوایی
 • برگشت به صورت هوایی
 • هتل 5 ستاره : 2 شب اقامت
 • تاریخ : آبان ماه 1401

شروع قیمت از :

3.600.000 تومان

ثبت نام تور ارسال تور به واتساپ

پرواز رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان فرودگاهی

2 شب اقامت کامل در هتل 5 ستاره

صبحانه به صورت رایگان

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت به صورت هوایی
 • برگشت به صورت هوایی
 • هتل 5 ستاره: 3 شب اقامت
 • تاریخ : آبان ماه 1401

شروع قیمت از :

4.250.000 تومان

ثبت نام تور ارسال تور به واتساپ

پرواز رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان فرودگاهی

3 شب اقامت کامل در هتل 5 ستاره

صبحانه به صورت رایگان

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت به صورت هوایی
 • برگشت به صورت هوایی
 • هتل 4 ستاره: 2 شب اقامت
 • تاریخ : تیر ماه 1401

شروع قیمت از :

4.300.000 تومان

ثبت نام تور ارسال تور به واتساپ

پرواز رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان فرودگاهی

2 شب اقامت کامل در هتل 4 ستاره نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام به صورت سلف سرویس

تصویر شاخص مشهد مقدس

 • رفت به صورت هوایی
 • برگشت به صورت هوایی
 • هتل 4 ستاره: 3 شب اقامت
 • تاریخ : آبان ماه 1401

شروع قیمت از :

5.300.000 تومان

ثبت نام تور ارسال تور به واتساپ

پرواز رفت و برگشت به همراه ترانسفر رایگان فرودگاهی

3 شب اقامت کامل در هتل 4 ستاره نزدیک حرم

صبحانه، ناهار وشام